Επιλεξτε Λογισμικο ...

H Εταιρία μας είναι Πιστοποιημένος Εκδότης Λογισμικού και όλο το Λογισμικό έχει την Ψηφιακή Υπογραφή μας. Το site και το e-shop προστατεύονται από Ψηφιακό Πιστοποιητικό SSL. Μπορείτε να κατεβάσετε άμεσα, χωρίς εγγραφή και χωρίς καμία υποχρέωση αγοράς όλο το Λογισμικό μας για να το δοκιμάσετε.

i-Customers Plus

Εμπορική Διαχείριση

Εκδοση Παραστατικών κάθε είδους. Διαχείριση Πελατών, Προμηθευτών, Πληρωμές-Εισπράξεις, Οικονομικά, Συμβάσεις-Συνδρομές, Αξιόγραφα, Αποστολή SMS. Σύνδεση με φορολογικό μηχανισμό. .

i-Insurance Plus

Διαχείριση Ασφαλιστικού Γραφείου

Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, Συνεργάτες, Προμήθειες, Υπερ-προμήθειες, Οικονομικά, Αποστολή SMS, Ενημέρωση λήξης συμβολαίων με sms, Γέφυρες καταχώρησης παραγωγής

i-Medical Office Plus

Διαχείριση Ιατρείου

Ασθενείς, Ιστορικό, Ραντεβού, Οικονομικά, Φάρμακα, Αποστολή SMS. Πολυιατρεία, Κλινικές. Κεντρική διαχείριση ραντεβού απο γραμματεία.

i-Services Plus

Διαχείριση συνεργείων εξυπηρέτησης κτιρίων

Η εφαρμογή i-Services Plus είναι ιδανική για Εταιρίες με Συνεργεία (Καθαρισμού, Αποφράξεων κτλ.). Οργανώνει τα Ραντεβού και διαχειρίζεται τα οικονομικά των Εργασιών.